Pictures of Poland Places Tatra Mountains Tatra mountains - Dwoista Siklawa waterfall

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Giewont and Wielka Turnia in Tatra Mountains »

Tatra mountains - Dwoista Siklawa waterfall

Dwoista Siklawa waterfall

Photo Kristo, License GNU

Related info about Poland: