Pictures of Poland Places Great Masurian Lakes Sniardwy Lake

| 1 | 2 | 3 | 4 | Stanczyki viaducts »

Sniardwy Lake

Sniardwy Lake

View of Sniardwy Lake, largest Polish lake. Picture taken near Mikolajki, The Great Masurian Lakes region.

Related info about Poland: