Pictures of Poland Cities Kruszyniany Kruszyniany Mosque

| 1 | 2 | Muslim cementary (mizar) Kruszyniany »

Kruszyniany Mosque

Photo Lukasz Wolny, License PD

Related info about Poland: